kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o výkone prác v 43. týždni

Informácia o výkone prác v 43. týždni

V 43. týždni (23.10. - 29.10.) sme pokosili ulicu Slnečná, Sládkovičova, Sitnianska, Rudohorská parkovisko, pokosili a pohrabali sme cintoríny Iliaš, Šalková, Podlavice, Mestský park. Lístie sa zhrabalo v parku pod Pamätníkom SNP a na cintoríne Námestie Š. Moysesa.
V nasledujúcom týždni plánujeme údržbu pamätníka 1 sv. vojny v Kremničke a vyhrabávanie listov na Ružovej ulici.

27.10.2017 14:39