kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb v 22. týždni

Informácia o priebehu kosieb v 22. týždni

V končiacom 22. týždni (29.05. - 04.06.2017) sme pokosili ulice Trieda SNP I, ul. 29. augusta, Nová, Internátna pravá strana, Slnečná, THK (dokosí sa v sobotu 3.6.) Krivánska, Magurská, Park pod pamätníkom SNP a cintoríny Jakub, Kostiviarska, Uľanka a stará Sásová. 

Pôvodne avizované kosenie ulíc Spojová a Šalgotarjánska prebehne budúci týždeň.

02.06.2017 17:43