kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 42. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 42. týždňa

V 42. týždni (16.10. - 22.10.) sme pokosili ulice Spojová, Šalgotarjánska, Mičinská cesta, Nový Svet, Starohorská kosodrevina, park pod Pamätníkom SNP a dokosili sme ulicu THK.

20.10.2017 14:30