kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 37. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 37. týždňa

V 37. týždni (11.09. - 17.09.) sme pokosili ulice Cesta k nemocnici, Nešporova, kpt. Nálepku, Wolkerova, Jilemnického, Kráľovohoľská a Mestský park.

14.09.2017 12:52