kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 34. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 34. týždňa

V 34. týždni (20.8. - 26.8. 2018) sme pokosili ulice Hviezdoslavova, Viestova, Severná, Šalgotarjánska, Beskydská  Ďumbierska, Fatranská, M. Čulena, kpt. Jaroša, Strmá a Pod Bánošom. 

  

28.08.2018 21:50