kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 29. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 29. týždňa

V 29. týždni (16.07. - 22.07.2018) sme pokosili ulice Cesta k nemocnici, Mičinská cesta, Belušova, Timravy, Š. Moysesa, Šoltésovej, Skuteckého, Hronské predmestie, Povstalecká, Lipová, Limbová, , Javorová, Podlavická cesta, Gaštanová, Podháj, Bernolákova, Mateja Bela, Javornícka, Rudohorská ihrisko, Hlboká, Haškova, Na Tále, Na Zábave, Na Plaváreň, Veterná, Sásovská cesta, a Mestský park.

      

23.07.2018 13:38