kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 27. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 27. týždňa

V 27. týždni (3.7. - 9.7.2017) sme pokosili ulice Bernolákova, Moskovská, Hviezdoslavova, Golianova, Viestova, 9. mája, Rudohorská II, Javronícka, Podháj a časť Radvanskej a Oremburskej, ktoré sa dokosia budúci týždeň.

07.07.2017 14:14