kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 25. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 25. týždňa

Počas 25. týždňa (18.6. - 14.6.2018) sa pokosili ulice Trieda SNP II, Hutná, Švermova, Nové Kalište, Gorkého, Tatranská pravá strana vrátane venčoviska, Jelšový hájik a Mestský park a časť ulice Tulská.

    

25.06.2018 14:02