kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

V 21. týždni (21.5. - 27.5.2018) sme pokosili ulice Na Uhlisku, Jesenského, Timravy, Belušova, Golianova, Hviezdoslavova, Na starej tehelni, ul. ČSA, Hutná, Oremburská, Bernolákova, Radvanská, Ružová, Ml. Budovateľov, Beskydská, Javornícka, Karpatská, Kráľovohoľská, Krivánska, Odbojárov a parky pod Pamätníkom SNP, na Hornej ulici a pred Mestským úradom (ČSA).

      

28.05.2018 12:51