kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 18. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 18. týždňa

Počas 18. týždňa (30.4. - 6.5.2018) sa pokosili ulice Námestie Slobody, Trieda SNP I, Držby, Nešporova, Okružná, Slnečná, Jilemnického I, Wolkerova I, Strážovská, Taranská ľavá strana a dokosili sme ulicu Mládežnícka.

       

04.05.2018 13:51