kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

V sobotu 22. februára boli upravené trate Králiky - Chata nad Tajovom, Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj Hrbočky, Tabla a Tunel), Králiky - Hostinec a Králiky - Skalka.

Harmonogram prác v 2. týždni 2020

Harmonogram prác v 2. týždni 2020

V 2. týždni (7.1.2020 - 12.1.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Mesto a Podlavice  likvidácia spadnutých a poškodených drevín
 Stredisko 422   
 Fočorda a Radvaň  likvidácia spadnutých a poškodených drevín
 Stredisko 423  
 Sásová  likvidácia spadnutých a poškodených drevín

 

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

07.01.2020 09:01