kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram kosenia v 33. týždni 2019

Harmonogram kosenia v 33. týždni 2019

V 33. týždni (12.8.2019 - 18.8.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

 

ulica plánovaný výkon
Ul. prof. Sáru  kosenie trávnikov
Mestský park  kosenie trávnikov
 MŠ Šalková  kosenie trávnikov
 Šalkovská cesta  kosenie trávnikov
 Severná  dokosenie a hrabanie trávnikov     
 Bakossova  dokosenie a hrabanie trávnikov
 Rudlovská cesta      kosenie trávnikov
 Tulská  hrabanie pokosenej trávy
 Moskovská  dokosenie a hrabanie trávnikov
 Slnečná  hrabanie pokosenej trávy
 Oremburská  kosenie trávnikov
 Pršianska cesta  kosenie trávnikov
 Nový Svet  kosenie trávnikov
 Kostiviarska  kosenie trávnikov
 Jakub  kosenie trávnikov

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

09.08.2019 13:55