kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 33. týždni

Harmonogram kosenia v 33. týždni

V 33. týždni (13.8. - 19.8.2018) plánujeme kosbu ulíc Trieda SNP II, Kollárova, Komenského, Národná, Trieda Hradca Králové II, Tulská a Starohorská. 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných  nečakaných, prioritných úloh. 

13.08.2018 09:59