kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram kosenia v 32. týždni 2019

Harmonogram kosenia v 32. týždni 2019

V 32. týždni (5.8.2019 - 11.8.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

 

ulica plánovaný výkon
 Severná  kosenie trávnikov     
 Bakossova  kosenie trávnikov
 Skuteckého        kosenie trávnikov
 Šoltésovej  kosenie trávnikov
 Rudlovská cesta      kosenie trávnikov
 Azalková  kosenie trávnikov
 Astrová  kosenie trávnikov
 Školská  kosenie trávnikov
 Na Graniari  kosenie trávnikov
 Andrašovana  kosenie trávnikov
 Tulská  kosenie trávnikov
 Moskovská  kosenie trávnikov
 Slnečná  kosenie trávnikov
 Sitnianska  kosenie trávnikov
 Pod Bánošom  kosenie trávnikov
 kpt. Jaroša  kosenie trávnikov
 MŠ Karpatská  kosenie trávnikov

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

02.08.2019 13:41