kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 32. týždni

Harmonogram kosenia v 32. týždni

V 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) plánujeme kosbu ulíc Pod Jesenským vrškom, Trieda SNP, Matuškova, Jilemnického, Wolkerova, Tulská a Tatranská ľavá strana. 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných  nečakaných, prioritných úloh. 

03.08.2018 13:29