kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 26. týždni

Harmonogram kosenia v 26. týždni

V 26. týždni (25.06. - 01.07.2018) plánujeme kosbu ulíc Trieda SNP II, Jegorovova, Severná, Tulská II, Moskovská, Nová, Strážovská, Starohorská a Magurská.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh.

22.06.2018 14:03