kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 25. týždni

Harmonogram kosenia v 25. týždni

V 25. týždni (18.06. - 24.06.2018) plánujeme kosbu ulíc Trieda SNP I, ul. 29.augusta, THK II, Tulská, Internátna, Nová a Tatranská pravá strana a venčovisko.

 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh.

15.06.2018 14:17