kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

V sobotu 22. februára boli upravené trate Králiky - Chata nad Tajovom, Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj Hrbočky, Tabla a Tunel), Králiky - Hostinec a Králiky - Skalka.

Harmonogram kosenia v 24. týždni 2019

Harmonogram kosenia v 24. týždni 2019

V 24. týždni ( 10.6.2019 - 16.6.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

ulica plánovaný výkon
 Hronské predmestie           hrabanie pokosenej trávy
 Mičinská cesta  hrabanie pokosenej trávy
 Belušova  hrabanie pokosenej trávy
 Severná  kosenie trávnikov
 Bakossova  kosenie trávnikov
 Ľ. Ondrejova  kosenie trávnikov
 Hečkova  kosenie trávnikov
 MŠ Na Starej tehelni  kosenie trávnikov
 MŠ prof. Sáru  kosenie trávnikov
 Radvanská  hrabanie pokosenej trávy
 Bernolákova  kosenie trávnikov
 Spojová  kosenie trávnikov
 Trieda Hradca Králové  kosenie trávnikov
 Slnečná  kosenie trtávnikov
 Tulská  kosenie trávnikov
 Rudohorská  kosenie trávnikov
 Sitnianska  kosenie trávnikov
 Mateja Bela  kosenie trávnikov
 Hlboká  kosenie trávnikov
 kpt. Jaroša  kosenie trávnikov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

09.06.2019 21:39