kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 24. týždni

Harmonogram kosenia v 24. týždni

V 24. týždni (11.06. - 17.06.2018) plánujeme kosbu ulíc Národná, Cikkerova, Katovná, Karlovo, Družby, Jilemnického, Nešporova, Wolkerova, Okružná, Švermova a Tatranská ľavá strana.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh.

08.06.2018 07:52