kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

V sobotu 22. februára boli upravené trate Králiky - Chata nad Tajovom, Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj Hrbočky, Tabla a Tunel), Králiky - Hostinec a Králiky - Skalka.

Harmonogram kosenia v 23. týždni 2019

Harmonogram kosenia v 23. týždni 2019

V 23. týždni ( 3.6.2019 - 9.6.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

 

ulica plánovaný výkon
 Hronské predmestie           hrabanie pokosenej trávy
 Viestova   hrabanie pokosenej trávy        
 ul. 9. mája  hrabanie pokosenej trávy
 Mičinská cesta  hrabanie pokosenej trávy
 Belušova  hrabanie pokosenej trávy
 Limbová  kosenie trávnikov
 Gaštanová  kosenie trávnikov
 Jaseňová  kosenie trávnikov
 Javorová  kosenie trávnikov
 Lipová  hrabanie pokosenej trávy
 Mlynská  kosenie trávnikov
 Radvanská  dokosenie trávnikov
 Oremburská  hrabanie pokosenej trávy
 Nám. Ľ. Štúra  hrabanie pokosenej trávy
 Kalinčiakova  kosenie trávnikov
 Kremnička  kosenie trávnikov
 Tatranská - pravá strana  dokosenie trávnikov
 Tatranská - ľavá strana  kosenie trávnikov
 Krematórium  kosenie trávnikov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

02.06.2019 22:20