kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 23. týždni

Harmonogram kosenia v 23. týždni

V 23. týždni (04.06. - 10.06.2018) plánujeme kosbu ulíc Spojová, Trieda Hradce Králové, Dedinská, Pod Hôrkou, Rudohorská, Jelšový hájik, Karlovo a dokosenie ulíc Martina Rázusa a Terézie Vansovej.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh.

04.06.2018 07:12