kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 22. týždni

Harmonogram kosenia v 22. týždni

V 22. týždni (28.05. - 03.06.2018) plánujeme kosbu ulíc M. Rázusa, T. Vansovej, prof. Sáru, Nedeckého, Na Graniari, Astrová, Azalková, Školská, Andrašovana, Mládežnícka, Internátna, Pod Bánošom, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Jaroša, Surovská, veterná, Na Zábave, Na Tále, Na Plaváreň, Na Skalici, Rudohorská a cintoríny Podlavice, Skubín a Šalková.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh.

28.05.2018 10:56