kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 20. týždni

Harmonogram kosenia v 20. týždni

V 20. týždni (14.05. - 20.05.2018) plánujeme kosbu ulíc Na Uhlisku, Jesenského, 9. Mája, Hviezdoslavova, Viestova, Severná, Bakossova, Moskovská, Oremburská, Podháj, Starohorská, Pieninská, Magurská, Beskydská, Fatranská, Chabenecká, Ďumbierska a dokášanie ulíc Trieda SNP II, Tulská, Švermova a Metský park.

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh.

 

14.05.2018 06:40