kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Čistenie Mestského parku vďaka spolupráci s odsúdenými

Čistenie Mestského parku vďaka spolupráci s odsúdenými

Od apríla sa opäť obnovila spolupráca s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej. Po minuloročnej výbornej spolupráci sme tento rok opäť pristúpili k dohode s Ústavom a odsúdení nám budú pomáhať najprv s vyhrabávaním lístia a odpadkov v Mestskom parku a neskôr budú tak ako minulý rok pomáhať pri prácach pri kosbách.

Počet odsúdených v tomto roku narastie z pôvodných desať na pätnásť až dvadsať, podľa kapacitných možností väznice. Pracovná sila je oproti zamestnancom na trvalý pracovný pomer a aj oproti dohodárom lacnejšia, keďže je hodinová sadzba dohodnutá na 1,73 € a ich pracovná doba je stnaovená od 7:45 do 13:00 hod.

12.04.2017 12:03