úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

Telocvičňa Tatranská

Telocvičňu na Tatranskej ulici prebrala do svojej správy v októbri 2012 Správa športových a telovýchovných zariadení mesta. Od 1. januára 2016 sa SŠTZM pričlenila k ZAaRESu. Telocvičňa sa nachádza v priestoroch bývalej základnej školy na Tatranskej ulici a je využívaná na tréningový proces prípraviek futbalových klubov Dukla a JUPIE, ale aj hokejbalovej prípravky. Okrem športových klubov je telocvičňa využívaná aj rôznymi rekreačnými športovcami na hranie bedmintonu, basketbalu, futbalu a iných kolektívnych športov. Telocvičňa má rozmery 32 m x 16 m, podkladom sú parkety. 

Cena prenájmu telocvične: 15 €/hod.

Kontakt: 048/285 18 11, 0908 206 150
Email: matej.libic@zaaresbb.sk

Obsadenosť telocvične Tatranská.