Robotnícky dom

KULTÚRA

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Robotnícky dom

Robotnícky dom bol zrekonštruovaný v roku 2015. V novembri bol zverený do správy Záhradníckym a rekreačným službám. Od roku 2016 sa v ňom organizujú podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Basnká Bystrica.