Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Zasnežovanie Areálu zimných športov je spustené.

Z technických príčin Správa Krematória a cintorínskych služieb dňa 08.11.2018 zatvorená

Z technických príčin Správa Krematória a cintorínskych služieb dňa 08.11.2018 zatvorená

06.11.2018 07:36