Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená.

Zasnežovanie Areálu zimných športov je spustené.

Sviatok všetkých svätých - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

Sviatok všetkých svätých - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

02.11.2018 12:42