Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V sobotu 22. februára boli upravené trate Králiky - Chata nad Tajovom, Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj Hrbočky, Tabla a Tunel), Králiky - Hostinec a Králiky - Skalka.

RKC

RKC

V 43. týžni (21.10. - 25.10.2019) bude prebiehať na Cintoríne nám. Š. Moysesa Banská Bystrica kosenie spolu so zhrabaním cintorína za pomoci odsúdených. Týmto by sme sa chceli poďakovať Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica. 

21.10.2019 11:37