Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Kosenie cintorínov

Kosenie cintorínov

V 20. týždni ( od 13.05. - 17.05.2019) prebehne 1. kosba cintorínov: Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička časť A a B,  Urnový Háj, Rakytovce, Iliaš.

Upozornenie: K zmene harmonogramu môže dôjsť v prípade nepriaznivého počasia.

24.04.2019 08:10