Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V piatok 15. februára upravené trate Králiky - Chata nad Tajovom, Šachtičky - Donovaly a okruh v Areáli zimných športov aj so stopou na klasiku. 

V sobotu 16. februára pokračujeme v Areáli zimných športov s bezplatnou výučbou bežeckého lyžovania pre verejnosť. Kurzy v trvaní 60 minút začínajú o 10:00 a 11:00 a nie sú nijako vekovo obmedzené. Ľubomíra Kalinová, ktorá kurzy viedla doteraz, sa túto sobotu nemôže zúčastniť. Zastúpi ju Miroslava Ladiková. Pre zachovanie kvality výučby je maximálny počet účastníkov kurzu 20. Dopredu však nevieme odhadnúť účasť, preto budú záujemcovia po prekročení kapacity presunutí na nasledujúci kurz. V prípade veľkého záujmu sa bude konať aj tretí kurz o 12:00.

Ľadová plocha je až do odvolania zatvorená!!!

Otváracie hodiny Areálu zimných športov: Pon. - Pia. 7:00 - 19:00, víkendy a sviatky 9:00 - 17:00. Bežecká trať je upravovanná denne.

Tlačivá

                                       Hrobové miesto                                                                                                              

 V prípade záujmu o pridelenie hrobového alebo urnového miesta je potrebné vybrať si správnu žiadosť o pridelenie (odkazy dole uvedené) a taktiež cintorín na ktorom chcete mať hrobové miesto.

 

V žiadosti o rezerváciu hrobového miesta si oprávnená osoba zabezpečuje pochovanie alebo uloženie urien do hrobového miesta.  

Žiadosť o pridelenie hrobového miesta - rezervácia 

http://www.zaaresbb.sk/documents/04-01-2018-09-03-36-žiadosť o rezerváciu.doc

 

 

V žiadosti o pridelenie hrobového miesta si oprávnená osoba zabezpečuje z dôvodu aktuálnej potreby pochovanie alebo uloženie urien do hrobového miesta. 

Žiadosť o pridelenie hrobového miesta

http://www.zaaresbb.sk/documents/04-01-2018-09-06-58-žiadosť o pridelenie.doc

 

Prepis hrobového miesta ak nájomca zomrel

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta je potrebné aby dedič alebo osoba blízka po zosnulom vyplnila čestné prehlásenie, ktoré je potrebné overiť a  priniesť spolu s úmrtným listom na Správu cintorínov. Na základe týchto dokladov sa vystaví nájomná zmluva oprávnenej osobe, ktorá bude naďalej pokračovať v nájme hrobového miesta.

 http://www.zaaresbb.sk/documents/16-01-2018-07-38-23-čestné prehlásenie blíska osoba po zomrelom.docx

 

Prepis hrobového miesta ak nájomca žije

Pri prepise hrobového miesta zo žijúcej osoby na žijúcu osobu je nevyhnutné aby sa dostavili obe osoby na Správu cintorínov, kde sa následne spíše dohoda o prevode hrobového miesta, ktorú musí bezpodmienečne podpísať aktuálny nájomca hrobového miesta a taktiež nový nájomca.