kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Výrub chorých stromov v Mestskom parku

Výrub chorých stromov v Mestskom parku

V Mestskom parku sme v decembri 2016 začali s výrubom chorých stromov, ktoré boli označené odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene za najviac poškodené ešte na jeseň 2014. V tomto období prebieha najintenzívnejší výrub na základe právoplatného výrubového povolenia.

Celkovo ide o 97 stromov so zlým zdravotným stavom, ktoré majú nezvratnú mieru narušenia drevnej hmoty a môžu spôsobiť zlomenie vetiev, či kmeňa, čím sú ohrození ľudia prechádzajúci, alebo zdržiavajúci sa v Mestskom parku. Ako náhrada za vypílené stromy bude realizovaná výsadba nových 54 kusov zdravých stĺpovitých tisov a 98 kusov ďalších drevín, ktoré budú vysadené po diagonálach parku.

25.01.2017 08:47