kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Výrub chorých stromov v Mestskom parku

Výrub chorých stromov v Mestskom parku

V Mestskom parku sme v decembri 2016 začali s výrubom chorých stromov, ktoré boli označené odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene za najviac poškodené ešte na jeseň 2014. V tomto období prebieha najintenzívnejší výrub na základe právoplatného výrubového povolenia.

Celkovo ide o 97 stromov so zlým zdravotným stavom, ktoré majú nezvratnú mieru narušenia drevnej hmoty a môžu spôsobiť zlomenie vetiev, či kmeňa, čím sú ohrození ľudia prechádzajúci, alebo zdržiavajúci sa v Mestskom parku. Ako náhrada za vypílené stromy bude realizovaná výsadba nových 54 kusov zdravých stĺpovitých tisov a 98 kusov ďalších drevín, ktoré budú vysadené po diagonálach parku.

25.01.2017 08:47