kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Predaj spomienkových vencov

Predaj spomienkových vencov

Od 09.10.2017 (pondelok) začíname s predajom pamiatkových vencov z čerstvej jedľovej čačiny v našej podnikovej predajni na Švermovej 45 (pri parkovisku pred plážovým kúpaliskom). Predajňa bude otvorená v pondelok - piatok od 8.00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Cena vencov je od 3,- € do 25,- €

08.10.2017 11:07