kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o výkone prác v 43. týždni

Informácia o výkone prác v 43. týždni

V 43. týždni (23.10. - 29.10.) sme pokosili ulicu Slnečná, Sládkovičova, Sitnianska, Rudohorská parkovisko, pokosili a pohrabali sme cintoríny Iliaš, Šalková, Podlavice, Mestský park. Lístie sa zhrabalo v parku pod Pamätníkom SNP a na cintoríne Námestie Š. Moysesa.
V nasledujúcom týždni plánujeme údržbu pamätníka 1 sv. vojny v Kremničke a vyhrabávanie listov na Ružovej ulici.

27.10.2017 14:39