kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Informácia o výkone prác v 43. týždni

Informácia o výkone prác v 43. týždni

V 43. týždni (23.10. - 29.10.) sme pokosili ulicu Slnečná, Sládkovičova, Sitnianska, Rudohorská parkovisko, pokosili a pohrabali sme cintoríny Iliaš, Šalková, Podlavice, Mestský park. Lístie sa zhrabalo v parku pod Pamätníkom SNP a na cintoríne Námestie Š. Moysesa.
V nasledujúcom týždni plánujeme údržbu pamätníka 1 sv. vojny v Kremničke a vyhrabávanie listov na Ružovej ulici.

27.10.2017 14:39