kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb v 41. týždni

Informácia o priebehu kosieb v 41. týždni

V 41. týždni (09.10. - 15.10.) sme pokosili ulice Terézie Vansovej, Martina Rázusa, Tatranská, Starohorská a časť ulice Trieda Hradca Králové.

14.10.2017 21:42