kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb v 24. týždni

Informácia o priebehu kosieb v 24. týždni

V 24. týždni (12.6. - 18.6.) sme pokosili ulice Komenského, Bakossova, Severná, Skuteckého, prof. Sáru, Internátna ľavá strana, Družby, Mládežnícka, Ďumbierska a Gerlachovská.

17.06.2017 14:50