kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Informácia o priebehu kosieb v 22. týždni

Informácia o priebehu kosieb v 22. týždni

V končiacom 22. týždni (29.05. - 04.06.2017) sme pokosili ulice Trieda SNP I, ul. 29. augusta, Nová, Internátna pravá strana, Slnečná, THK (dokosí sa v sobotu 3.6.) Krivánska, Magurská, Park pod pamätníkom SNP a cintoríny Jakub, Kostiviarska, Uľanka a stará Sásová. 

Pôvodne avizované kosenie ulíc Spojová a Šalgotarjánska prebehne budúci týždeň.

02.06.2017 17:43