kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb v 22. týždni

Informácia o priebehu kosieb v 22. týždni

V končiacom 22. týždni (29.05. - 04.06.2017) sme pokosili ulice Trieda SNP I, ul. 29. augusta, Nová, Internátna pravá strana, Slnečná, THK (dokosí sa v sobotu 3.6.) Krivánska, Magurská, Park pod pamätníkom SNP a cintoríny Jakub, Kostiviarska, Uľanka a stará Sásová. 

Pôvodne avizované kosenie ulíc Spojová a Šalgotarjánska prebehne budúci týždeň.

02.06.2017 17:43