kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Informácia o priebehu kosieb počas 42. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 42. týždňa

V 42. týždni (16.10. - 22.10.) sme pokosili ulice Spojová, Šalgotarjánska, Mičinská cesta, Nový Svet, Starohorská kosodrevina, park pod Pamätníkom SNP a dokosili sme ulicu THK.

20.10.2017 14:30