kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 42. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 42. týždňa

V 42. týždni (16.10. - 22.10.) sme pokosili ulice Spojová, Šalgotarjánska, Mičinská cesta, Nový Svet, Starohorská kosodrevina, park pod Pamätníkom SNP a dokosili sme ulicu THK.

20.10.2017 14:30