kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Informácia o priebehu kosieb počas 40. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 40. týždňa

V 40. týždni (02.10. - 08.10.) sme pokosili Podlavice (uice Gaštanova, Lipová, Limbova, Povstalecká), Jelšový hájik a stredový pás na Rudohorskej, Partizánska cesta, Klinčiakova, Námestie Ľ. Štúra a časť ulice Trieda Hradca Králové.

06.10.2017 13:46