kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 40. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 40. týždňa

V 40. týždni (02.10. - 08.10.) sme pokosili Podlavice (uice Gaštanova, Lipová, Limbova, Povstalecká), Jelšový hájik a stredový pás na Rudohorskej, Partizánska cesta, Klinčiakova, Námestie Ľ. Štúra a časť ulice Trieda Hradca Králové.

06.10.2017 13:46