kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 40. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 40. týždňa

V 40. týždni (02.10. - 08.10.) sme pokosili Podlavice (uice Gaštanova, Lipová, Limbova, Povstalecká), Jelšový hájik a stredový pás na Rudohorskej, Partizánska cesta, Klinčiakova, Námestie Ľ. Štúra a časť ulice Trieda Hradca Králové.

06.10.2017 13:46