kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 39. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 39. týždňa

V 39. týždni (25.09. - 01.10.) sme pokosili ulice Partizánska cesta, Švermova, Poľná, Ďumbierska, Chabenecká, Beskydská, Fatranská, Gerlachovská, parčík pri Medokýši na Štiavničkách a dokosili sme ulice Bernolákova a Radvanská.

29.09.2017 12:51