kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 39. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 39. týždňa

V 39. týždni (25.09. - 01.10.) sme pokosili ulice Partizánska cesta, Švermova, Poľná, Ďumbierska, Chabenecká, Beskydská, Fatranská, Gerlachovská, parčík pri Medokýši na Štiavničkách a dokosili sme ulice Bernolákova a Radvanská.

29.09.2017 12:51