kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Informácia o priebehu kosieb počas 38. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 38. týždňa

V 38. týždni (18.09. - 24.09.) sme pokosili ulice Cesta k Smrečine, ul. 29. augusta, Štefánikovo nábrežie, Jilemnického, Mateja Bela, Jegorovova, Sadová, Hlboká, Haškova, Na Dolinky, Na Zábave, Na Tále, Garbanka a časť Bernolákovej a Radvanskej ulice, ktoré sa nestihli dokosiť kvôli nepriaznivému počasiu (dokosia sa v nasledujúcom týždni).

22.09.2017 13:09