kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 38. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 38. týždňa

V 38. týždni (18.09. - 24.09.) sme pokosili ulice Cesta k Smrečine, ul. 29. augusta, Štefánikovo nábrežie, Jilemnického, Mateja Bela, Jegorovova, Sadová, Hlboká, Haškova, Na Dolinky, Na Zábave, Na Tále, Garbanka a časť Bernolákovej a Radvanskej ulice, ktoré sa nestihli dokosiť kvôli nepriaznivému počasiu (dokosia sa v nasledujúcom týždni).

22.09.2017 13:09