kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 38. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 38. týždňa

V 38. týždni (18.09. - 24.09.) sme pokosili ulice Cesta k Smrečine, ul. 29. augusta, Štefánikovo nábrežie, Jilemnického, Mateja Bela, Jegorovova, Sadová, Hlboká, Haškova, Na Dolinky, Na Zábave, Na Tále, Garbanka a časť Bernolákovej a Radvanskej ulice, ktoré sa nestihli dokosiť kvôli nepriaznivému počasiu (dokosia sa v nasledujúcom týždni).

22.09.2017 13:09