kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 37. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 37. týždňa

V 37. týždni (11.09. - 17.09.) sme pokosili ulice Cesta k nemocnici, Nešporova, kpt. Nálepku, Wolkerova, Jilemnického, Kráľovohoľská a Mestský park.

14.09.2017 12:52