kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 35. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 35. týždňa

V 35. týždni (28.08. - 03.09.) sme pokosili ulice Javornícka, Hviezdoslavova, Bellušova, Moskovská a Materské školy na uliciach Buková, Nová, Radvanská, 9. mája, stará Sásová, Karpatská, Magurská, Odbojárov, Jakub.

31.08.2017 13:55