kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 35. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 35. týždňa

V 35. týždni (28.08. - 03.09.) sme pokosili ulice Javornícka, Hviezdoslavova, Bellušova, Moskovská a Materské školy na uliciach Buková, Nová, Radvanská, 9. mája, stará Sásová, Karpatská, Magurská, Odbojárov, Jakub.

31.08.2017 13:55