kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 32. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 32. týždňa

V 32. týždni (07.08. - 13.08.) sme pokosili ulice Slnečná, Šalgotarjánska, Tatranská, väčšinu ulice Severná a Bakossova a cintoríny Senica, Kremnička obec a Rakytovce, taktiež sa začala kosiť kosodrevina Starohorská.

11.08.2017 13:19