kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 32. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 32. týždňa

V 32. týždni (07.08. - 13.08.) sme pokosili ulice Slnečná, Šalgotarjánska, Tatranská, väčšinu ulice Severná a Bakossova a cintoríny Senica, Kremnička obec a Rakytovce, taktiež sa začala kosiť kosodrevina Starohorská.

11.08.2017 13:19