kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

V 31. týždni (31.07. - 06.08.) sme vykonali práce:
- pokosenie ulíc Spojová, THK, Chabenecká, Fatranská, T. Vansovej, M. Rázusa, Lazovná, Medený Hámor, časť Tatranskej,
- pokosenie cintorínov - centrálny cintorín v Kremničke, Uľanka, Kostiviarska, Jakub, stará Sásová, 
- pokosenie parčíkov na Karlove,
- vypletie burín zo záhonu ruží na Fortničke.

04.08.2017 12:59