kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

V 31. týždni (31.07. - 06.08.) sme vykonali práce:
- pokosenie ulíc Spojová, THK, Chabenecká, Fatranská, T. Vansovej, M. Rázusa, Lazovná, Medený Hámor, časť Tatranskej,
- pokosenie cintorínov - centrálny cintorín v Kremničke, Uľanka, Kostiviarska, Jakub, stará Sásová, 
- pokosenie parčíkov na Karlove,
- vypletie burín zo záhonu ruží na Fortničke.

04.08.2017 12:59