kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 31. týždňa

V 31. týždni (31.07. - 06.08.) sme vykonali práce:
- pokosenie ulíc Spojová, THK, Chabenecká, Fatranská, T. Vansovej, M. Rázusa, Lazovná, Medený Hámor, časť Tatranskej,
- pokosenie cintorínov - centrálny cintorín v Kremničke, Uľanka, Kostiviarska, Jakub, stará Sásová, 
- pokosenie parčíkov na Karlove,
- vypletie burín zo záhonu ruží na Fortničke.

04.08.2017 12:59