kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Informácia o priebehu kosieb počas 30. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 30. týždňa

V 30. týždni (24.07. - 30.07.) sme pokosili ulice Národná, Horná, Skuteckého, námestie SNP, Kalinčiakova, Internátna ľavá aj pravá strana, Rudlovská cesta, Strmá, Pod Bánošom, Ďumbierska, Beskydská, Gerlachovská, Mestský park, park pod pamätníkom SNP, Mestský park, MŠ v Jakube, MŠ Radvanská, MŠ ul. 29. augusta a časť ulice THK.

28.07.2017 12:23