kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 30. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 30. týždňa

V 30. týždni (24.07. - 30.07.) sme pokosili ulice Národná, Horná, Skuteckého, námestie SNP, Kalinčiakova, Internátna ľavá aj pravá strana, Rudlovská cesta, Strmá, Pod Bánošom, Ďumbierska, Beskydská, Gerlachovská, Mestský park, park pod pamätníkom SNP, Mestský park, MŠ v Jakube, MŠ Radvanská, MŠ ul. 29. augusta a časť ulice THK.

28.07.2017 12:23