kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o priebehu kosieb počas 29. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 29. týždňa

V 29. týždni (17.7. - 23.7.2017) sme pokosili ulice 29. augusta, Trieda SNP II, Jilemnického, Švermova, Nešporova, Jegorovova, Mateja Bela, Čerešňova, Kráľovohoľská, cintorín Námestie Š.Moysesa, park pod Pamätníkom SNP a väčšina ulice Kalinčiakova.

21.07.2017 14:22