kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 29. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 29. týždňa

V 29. týždni (17.7. - 23.7.2017) sme pokosili ulice 29. augusta, Trieda SNP II, Jilemnického, Švermova, Nešporova, Jegorovova, Mateja Bela, Čerešňova, Kráľovohoľská, cintorín Námestie Š.Moysesa, park pod Pamätníkom SNP a väčšina ulice Kalinčiakova.

21.07.2017 14:22