kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 28. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 28. týždňa

V 28. týždni (10.7. - 16.7.2017) sme pokosili ulice Trieda SNP I, Radvanská, Oremburská, Krivánska, Rudohorská, Pieninská a cintorín Podlavice.

14.07.2017 13:33