kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 27. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 27. týždňa

V 27. týždni (3.7. - 9.7.2017) sme pokosili ulice Bernolákova, Moskovská, Hviezdoslavova, Golianova, Viestova, 9. mája, Rudohorská II, Javronícka, Podháj a časť Radvanskej a Oremburskej, ktoré sa dokosia budúci týždeň.

07.07.2017 14:14