kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

V 21. týždni sme pokosili nasledovné ulice: Hviezdoslavova, Hronské predmestie, Cesta k nemocnici, Kalinčiakova, Jilemnického, Nešporova, THK, Mateja Bela, Javornícka a Karpatská.
Okrem toho sa pokosili aj cintoríny Podlavice, Majer I, Majer II, Senica a Centrálny cintorín v Kremničke.

Počas soboty sa navyše ešte pokosí ulica Trieda SNP I, Švermova a Pieninská.

26.05.2017 11:11