kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 21. týždňa

V 21. týždni sme pokosili nasledovné ulice: Hviezdoslavova, Hronské predmestie, Cesta k nemocnici, Kalinčiakova, Jilemnického, Nešporova, THK, Mateja Bela, Javornícka a Karpatská.
Okrem toho sa pokosili aj cintoríny Podlavice, Majer I, Majer II, Senica a Centrálny cintorín v Kremničke.

Počas soboty sa navyše ešte pokosí ulica Trieda SNP I, Švermova a Pieninská.

26.05.2017 11:11